Pölönmäki Nro 8


1/8 osaa manttaalia, maakirjan mukaan 1564,96 hehtaaria.

 

Nykyinen Pölönmäki sekä palstat lähellä Tihilää ja Rikkasuo-Laattoo alue. Laattoo on kuulunut Pölönmäen tilaan. Kartassa palstat nro 8. 

 

Pölönmäen ensimmäise asujat ovat olleet Abraham Lämsä ja Brita Tervo. He ovat tulleet sinne vuonna 1792 Vuolijoen Saaresmäestä. Abraham Lämsä on syntynyt Paltamon Käkilahdessa Pölölä nimisellä tilalla, ja olisiko Pölönmäki saanut nimensä tästä. Ennen tänne tuloa he asuivat nykyisin Vieremän Nissilänkylän Pirttimäessä muutaman vuoden, ilmeisesti silloin Pölönmäen taloa rakennettiin. Heille syntyi täällä lapsista Walborg, Sophia ja Brita. Kaikkiaan heillä oli 8 lasta. Lämsät muuttivat vuonna 1800 Pihlajamäelle Päätaloon, ja heistä on kerrottu enemmän kohdassa Tilat/Päätalo.

 

Nämä Pölönmäen alkuaikojen asujat ovat epävarmoja ja pääteltyjä aina vuoteen 1830 asti. Heitä on kirjattu moneen paikkan, joten esitän tässä vain oman arvioni. Lämsien jälkeen Pölönmäkeen muuttivat Johan Väisäin ja Sara Piippo, ja tätä paikkaa kutsuttiin Pölönmäeksi, isoin palsta nro 8.

Toinen tilallinen oli Gustav Pussin ja Brita Piippo, he tulivat Vartialasta. Brita Piippo oli Vartialaan tulleen Staffan Vartiaisen leski. He ovat tulleet vuonna 1799 ja muuttivat takaisin Vartialaan 1811, ja asuivat siellä loppuelämänsä. Heidän hallinnassaan oli nämä kaksi muuta palstaa, rikkasuo ja Laattoon alue. Tämä tila oli silloin ns. Kruunun tila ja Gustav Pussin oli siellä asukkaana ja hallitsi sitä. Perintö- ja omistuskirjat tälle palstalle hakivat Petter ja Staffan Vartiainen Vartialasta 20 elokuuta 1834.

Kuva perintökirjojen lähetysluettelosta, alimmalla rivillä Petter ja Staffan Vartiainen 1/2 Pölönmäki nr.8 Lapinsalo. Lähetetty 6.12.1834

 

Nimeksi tälle tilalle Gustav antoi Rikkasuo ja toisinaan se on kirjattu Rikkasuon kylä. Noin 1830 näitä tilojen numerojakoja tarkasteltiin uudelleen, ja silloin koko tälle tilalle Nro 8 tuli nimeksi Pölönmäki. Jossakin asiakirjassa on kerrottu, että Pölönmäki on muodostettu Rikkasuonkylästä, mutta mielestäni näiden palstojen yhdistämisestä saman nimen alle siinä oli kyse.

 

Tälle tilalle tuli Pussisten jälkeen Simon Hyvönen ja Carin Piippo. Heillä oli myös poika Henrik Piippo. Ilmeisesti tilalla ei ollut kovin suurta viljelystä, koska heidät on kirjattu ”muut ruokakunnat”. Vuonna 1826 heidän tilalleen on tullut Henrik Pääkkö ja Anna Caisa Partanen.

 

Toiselle paikalle, Pölönmäen tilalle, muutti kirkonkirjojen mukaan vuonna 1811 Thomas Jutinaho ja Christiina Remes, Ojalan tilan perustajat. Heidän jälkeen Ojalan tilalle tulivat  Johan Knuutinen ja Beata Kamunen. Myöhemmin Thomas Jutinaho on kirjattu sukunimellä Piippo. Edellisistä asukkaista Sara Piippo kuoli 1806 ja Johan Väisäin muutti Yrjölän tilalle, ja asui Påhl Hukkasen ja Karin Karjalaisen luona leskenä.

 

Thomas Piippo kuoli 1830, ja sen jälkeen tilaa hallitsi hänen poika Erik Piippo ja Valborg Väisänen.

 

Rikkasuon tilan ottivat hallintaan Gustav Pussiselta ja Brita Piipolta Petter ja Staffan Vartiainen Vartialasta. Perintökirjat oli siis tähän haettu 20.8.1834. Petter ja Staffan olivat Brita Piipon ja Staffan Vartiaisen poikia. Tämän tilan, ½ osa Pölönmäen tilasta, Vartiaiset omistivat aina 1900- luvulle asti. Mielestäni tällä osalla ei ollut enää asujia pitkään aikaan, tai sitten heidät on kirjattu Vartialaan. Kauppakirjassa, jossa Henrik Svärd möi Vartialan perintö-osuuden, mainitaan kyllä, että kauppa käsittää myös Laattoon talon. Vuonna 1844 omistajaksi vaihtui Pehr Petterinpoika Vartiainen ja 1894 Antti ja Olli Vartiainen.

 

Pölönmäessä Erik Piipon jälkeen tilalle tuli vuonna 1840 Henrik Arbelius ja Beata Pellikka. Piipot olivat Pölönmäessä 29 vuotta. Henrikillä ja Beatalla oli poika Johan Henrik, joka meni naimisiin Magdalena Vartiaisen kanssa 9.7.1843. Magdalena on syntynyt Vartialassa ja oli Pehr Vartiaisen tyttö. Henrik ja Beata muuttivat Halla-ahoon ja Pölönmäen haltijoiksi tulivat 1848 Johan Henrik ja Magdalena.

 

Arbeliukset olivat täällä 16 vuotta, kunnes Johanin ja Magdalena Arbeliuksen perhe muutti Niemisjärvelle, ja vuonna 1856 tälle paikalle tuli aiemminkin täällä ollut Erik Piippo. Hänen jälkeen sitten vuonna 1859 Matts Hukkanen ja Helena Huttunen. Hukkaset olivat Pölönmäessä 8 vuotta, kunnes Matts kuoli, ja paikalle tuli Erik Piipon poika Abram Piippo vuonna 1867.

 

Vuosina 1867-69 täällä asui vuokraviljelijöinä Adam Haapalainen ja Kaisa Parkkinen, tulleet Haapalasta. Heidän jälkeen paikalle tuli takaisin  Abram Piippo perheensä kanssa.

 

Abram Piippo muutti Ojalan tilalle torppariksi kun Pölönmäen palstan lunasti omaksi ja sai perintökirjat Senaatilta Lars Korolainen, joka asui Salahmilla. Hän ei kuitenkaan asunut Pölönmäessä.

 

Perinnöksiosto lähetyslista: Lapinsalo Kruununtila Nro 8 1/2 osaa Pölöhmäki Lars Korolainen Syyskuu 1 1875, lunastus 47,61 markkaa

 

 

Lassi Korolaisen poika, Alexander Korolainen, oli mennyt naimisiin Juusolaan tulleen Josef Pekkalan tytön, Caisa Marian kanssa, ja Pölönmäki myytiin  Josef Pekkalalle vuonna 1876. Eli Pölönmäki vaihtoi haltiaa tiheään. Pekkalat omistivat sitten tämän paikan aina 1900-luvulle puolelle asti. Ja tämähän oli ½ osaa koko tilasta, Vartiaiset omisti sen toisen puolen.

 

Viimeisenä Pölönmäessä asui torpparina Abram Pekkala s.24.8.1841 ja hänen vaimo Beatha Pihkakoski s.16.2.1841. Tämä Abram Pekkala oli Juusolaan tulleen Josef Pekkalan veljen, Johan Pekkalan poika. He tulivat Kestilästä 24.11.1876, missä Beatha oli syntynyt. Abram ja Beatha asuivat Pölönmäessä 7 vuotta, ja muuttivat 1883 Luupuvesi nro 13 Sopolaan ja sitten vuonna1910 Luupuvesi nro 13 Roma-ahoon.

Tämän jälkeen Pölönmäessä ei ole asuttu.

 

Miksihän Pölönmäkeen ei muodostunut kuitenkaan pysyvää tilaa, onhan se kuitenkin laaja alue ja korkea paikkakin, ettei halla ehkä siellä vaivannut. Oliko maaperä sitten huonoa viljelyksille. Myös paikka on kaukana Lapinsalon muista taloista, joten melko yksinään siellä sai asua.

              Abram Pekkalan ja Beata Pihkakosken Lapset:

 

              Kaisa Sofia          9.9.1867    k.11.7.1878

              Abram               10.5.1870                                 naimisiin 12.3.1906 Alma Kaisa Lämsä, Päätalo, Emmanuel ja Elisabet Lämsän tyttö, asuivat Roma-ahossa

              Juhani (Juho)     28.7.1873    k.20.3.1912        naimisiin 6.12.1906 Liisa Kononen s. 20.9.1881, asuivat Vartialan maalla Hiekkalassa (tila osakas)

              Sylvester           19.7.1876    k.27.10.1876

              Klaara                26.9.1877

              Sylvester           21.3.1882

 

Isä Abram kuoli 11.2.1896 Luupuvesi 13 Sopolassa.

 

Lapsista Abram meni naimisiin Alma Kaisa Lämsän kanssa 12.3.1906. Alma Kaisa on syntynyt 16.8.1880 Pihlajanmäellä Päätalossa, ja hän on Immanuel Lämsän ja Elisabet Remeksen tyttö. Abram Ja Alma Kaisa asuivat Luupuvesi 13 Roma-ahossa ja muuttivat sieltä 1914 Remekselään nro 3 Tapaninahoon torppariksi. Myös äiti Beata Pihkakoski oli heidän mukana. Beata kuoli 25.7.1915. Abram on kuollut 14.4.1919.

 

             Abram Pekkalan ja Alma Kaisan lapset:


             Helmi Helena          22.10.1907

             Reino Abrami          3.12.1908

             Aina Eliisa                18.3.1910

             Armas Immanuel    28.3.1912

             Vilho Verneri            5.3.1913

 

Lapsista Juho on ollut Amerikassa vuosina 1892-1903, ja meni siellä naimisiin Maria Liisa Kalliomaan kanssa, joka on syntynyt 30.9.1876 Vetelissä. Maria Liisa kuoli pian Suomeen tulon jälkeen 8.9.1904, ja Juho meni uusiin naimisiin Liisa Konosen kanssa 6.12.1906. Liisa on syntynyt 20.9.1881 Kiuruvedellä. Juho Pekkala ja Liisa Kononen ovat tulleet tilan osakkaaksi Vartialan maalle Hiekkalaan 1900-luvun alkuvuosina. Juho kuoli 20.3.1912 ja Liisa kononen meni naimisiin Hesekiel Pesosen kanssa, ja he asuivat sitten Hiekkalassa.

 

Juholla ja Maria Liisa Kalliomaalla oli tyttö Aini Eliina s. 20.10.1900 Amerikassa.

 

           Juho Pekkalan ja Liisa Konosen lapset:


           Hilja Maria                  14.3.1907

           Väinö August              24.9.1908

           Tuure Jooseppi           10.3.1910          15.6.1912

           Vilho Johannes            9.10.1911

           Rauha Elisabet            9.10.1911         11.5.1913

 

Pölönmäen haltijat:

 

1792   Abraham Lämsä

 

1800   Johan Väisänen

            Gustaf Pussinen

 

1811   Thomas Jutinaho eli Piippo

             Gustaf Pussinen

 

1830   Erik Piippo

            Gustaf Pussinen

 

1840   Henrik Arbelius

            Pehr Vartiainen  1/2                     perintökirjat 20.8.1834

 

1848   Johan Henrik Arbelius

            Pehr Vartiainen

 

1856   Erik Piippo

            Pehr Vartiainen

 

1859   Matts Hukkanen

            Pehr Vartiainen

 

1867   Abram Piippo

            Pehr Vartiainen

 

1873   Lassi Korolainen 1/2               perintökirjat 1.9.1875

            Pehr Vartiainen

 

1876   Josef Pekkala

            Pehr Vartiainen

 

1880  Josef Pekkalan 1/2
           Pehr Vartiaisen 1/2

 

1885  Josef Pekkalan 1/2

           Pehr Vartiaisen 1/2                      

 

1890   Juho Pekkalan tila                    0,500 osaa
            Reittu Vartiaisen tila                0,500 osaa

 

1895   Josef Pekkalan tila                    0,500 osaa
           Antti Vartiaisen tila                   0,500 osaa

 

1900   Josef Pekkalan tila                    0,500 osaa 
           Antti ja Olli Vartiaisen tila        0,500 osaa perintökirjat 20.8.1834

 

1905   Josef Pekkalan tila                     0,500 osaa kiinnekirjat 7.5.1897
            Antti ja Olli Vartiaisen tila        0,500 osaa perintökirjat 20.8.1834

 

1910  Josef Pekkalan perillisten tila   0,500 osaa kiinnekirjat 7.5.1897

          Antti ja Olli Vartiaisen tila          0,250 osaa perintökirjat 20.8.1834
          Antti Schönin tila                         0,125 osaa kiinnekirjat 2.10.1905
          Pekka Aholan tila                         0,125 osaa kiinnekirjat

 

1915   Josef ja Antti Pekkalan tila       0,500 osaa kiinnekirjat 7.5.1897

            Antti ja Olli Vartiaisen tila        0,250 osaa perintökirjat 20.8.1834

            Antti Salon tila                           0,125 osaa kiinnekirjat 2.10.1905

            Pekka Aholan tila                      0,125 osaa kiinnekirjat 

 

1920  Josef ja Antti Pekkalan tila        0,500 osaa kiinnekirjat 7.5.1897

           Ville y.m. Vartiaisen tila             0,250 osaa perintökirjat 20.8.1834 ja kiinnekirjat 22.11.1918

            Antti Salon tila                           0.125 osaa kiinnekirjat 2.10.1905

            konsuli Eugen Volffin tila         0.125 osaa kiinnekirjat 28.2.1917