Vartiaisten suku


Varhaisimmat asiakirjamerkinnät Vartiaisista löytyvät Viipurin Karjalasta. Jääsken pitäjän maaveroluetteloon vuodelta 1543 on merkitty kolme ja vuosien 1544-1556 veroluetteloihin useita miespuolisia Vartiaisia. Koiviston maaveroluettelossa vuodelta 1551 on kaksi ja vuoden 1556 luettelossa useampia Vartiaisia. Koiviston Vartiaiset asuivat Mannolan kylässä, jonne venäläinen sotaväki hyökkäsi vuonna 1582 polttaen muun muassa Vartiaisten talon.


Vuoden 1608 jälkeen Vartiaisia ei enää esiinny Koivistolla. Suur-Jääsken alueella Vartiaisia on kirjattu veroluetteloihin 1500-luvun jälkipuolella nykyiseen Ruokolahteen kuuluvissa Immalanjärven, Valkeakorven, Savilahden, Puntalan ja Toivialan kylissä sekä nykyiseen Joutsenoon kuuluvassa Korven (Korvenkannan) kylässä. Näistäkin kylistä Vartiaiset poistuvat pääosin jo 1500-luvun lopulla venäläisten aiheuttamien tuhojen sekä katovuosien tuloksena. Immalanjärvellä Vartiaisten talo oli kuitenkin asuttuna vuoteen 1657 saakka.


Yksittäisiä Vartiaisia on kirjattu asuneen Ruokolahden Ronkolanmäessä vuonna 1626, Uudenkirkon Tietävälässä 1627 ja Taipalsaaren Merenlahdessa 1629. Viimeiset, vähäiset maininnat Vartiaisista Viipurin Karjalassa ovat Ruokolahden tuomiokirjoissa vuosilta 1664, 1673 ja 1674. Isonvihan 1713-1721 jälkeen aloitetuissa rippikirjoissa ei täältä enää löydy ainoatakaan Vartiaista. Poismuuton ja sukujen sammumisen ohella tähän voi joidenkin kohdalla olla syynä myös se, ettei täällä 1600-luvun loppupuolella rahvasta enää useinkaan kirjattu perinnöllisellä sukunimellä.


Tavisalmen eli Kuopion pitäjän maaveroluetteloon merkittiin vuonna 1565 Savilahden neljänneskunnan asukkaiksi Bengt ja Joan Vartiainen. Asiakirjoista ei käy ilmi, mistä he olivat sinne muuttaneet. Arvattavasti he olivat lähtöisin Ruokolahden tai Joutsenon alueelta, jossa samannimisiä henkilöitä tiedetään asuneen. Heidän ja mahdollisesti joidenkin muiden Vartiaisten muutto Pohjois-Savoon karjalaisten vanhoille takamaille oli osa laajempaa Suur-Jääskestä lähtenyttä asutusvirtaa. Ruotsin ja Venäjän välinen valtataistelu ulottui kuitenkin tuhoisana myös uusille asuinsijoille, ja niinpä kesällä 1579 venäjänpuoleisten karjalaisten joukko poltti täällä 40 muun talon ohella myös Joan Vartiaisen talon, tappoi Joan ja Joan vaimon. Heidän lapsistaan tiedetään kuitenkin ainakin kahden pojan tuolloin pelastuneen tuholta.

Vartiaiset ry:n sukutiedoston kaikki 1500- tai 1600-luvulle tutkitut Vartiaisten sukuhaarat juontuvat Kuopion koillispuoleisille alueille, ja huomattava osa nykyisistä Vartiaisista polveutuu suoraan alenevasti edellä mainitusta Joan Vartiaisesta.


                                                  Ote Vartiaisten sukututkimuksesta
Lapinsaloon tulleet Vartiaiset asuivat Kaavin Siikajärvellä. Lars Vartiainen s. 1685 asui Kaavin kirkonkylällä 1720-luvulla, ja sitten talollisena Siikajärvellä. Hän oli naimisissa Maria Könösen s. 1690 kanssa. Heillä oli 7 lasta: Johan, Petrus, Olof, Catharina, Lars, Maria ja Ingeborg. Lars Vartiainen kuoli 45-vuotiaana 1730, ja Maria Könönen 50-vuotiaana 1740.


Lars Vartiainen          s. 1685          k. 6.10.1730   Kaavi Siikajärvi

Maria Könönen         s. 1690          k. 29.1.1740   Kaavi Siikajärvi


Lapset:

Johan                          s. 1719                                   Muuttanut Kuopioon 1754

Pehr                           s. 10.8.1721   k. 16.8.1796   Pulkkila Tavastkenkä

Olof                            s. 2.6.1723                              Muutti Pulkkilan Tavastkenkä 1748

Catharina                  s. 11.2.1725

Lars                            s. 9.3.1727                 

Maria                         s. 1728

Ingeborg                   s. 1730                                    Mennyt naimisiin Kuopioon


Johan meni naimisiin Margaret Ahosen kanssa ja muutti Kuopioon 1754. Ingeborg meni naimisiin myös Kuopioon. Catharinan ja Marian vaiheista ei ole tietoa.


Pehr, Olof ja Lars muuttivat 1740-luvulla Pulkkilan Lamunkylän Tavastkengän Juutisenahoon. Paikka kuului sitten Piippolaan, ja nykyisin Pyhännän kuntaan.


Pehr Vartiainen oli aluksi renkinä Juutisenahossa, ja sitten uudistilallisena Tavastkengän Juutisenaho nro 17 tilalla. Pehr meni naimisiin Anna Knutisen kanssa 23.6.1745. Anna on Ahokylästä vanhimpana Nuutisena löytyneen Pehr Knutinen Ahon sisko. Anna on syntynyt 1722 ja kuoli 33-vuotiaana 1.7.1755. Heille syntyi viisi lasta: Petrus, Maria, Catharina, Lars ja Jöran.


Pehr Vartiainen      s. 10.8.1721   k. 16.8.1769 Pulkkila Tavastkenkä

Anna Knuutinen     s. 1722            k. 1.7.1755   Pulkkila Tavastkenkä


Lapset:

Petrus                      s. 26.3.1746

Maria                       s. 11.5.1747                             Puoliso 15.12.1768 Johan Komulainen

Catharina                s. 29.3.1750

Lars                          s. 18.4.1752   k. 26.11.1754  Pulkkila Tavastkenkä

Jöran                        s. 30.6.1755                             Puoliso Elin Påhlin tytär s. 25.1.1751


Näitten laste vaiheista on vähän tietoa. Maria on mennyt naimisiin Johan Komulaisen kanssa, Jöran avioitui Elin Påhls dotterin kanssa ja Lars on elänyt elämänsä Tavastkengällä.


Anna Knutisen kuoltua Pehr meni uusiin naimisiin Maria Ahon kanssa 26.12.1755, Maria on syntynyt 1729 Pulkkilan Ahokylässä. Heille syntyi seitsemän lasta: Elin, Maria, Staphan, Johan, Petter, Paul ja Ingeborg. Petrus Vartiainen kuoli Tavastkengällä 75-vuotiaana 1796 ja Maria 53-vuotiaana 1782.


Pehr Vartiainen       s. 10.8.1721       k. 16.8.1769  Pulkkila Tavastkenkä

Maria Aho                s. 1729                k. 23.3.1782  Pulkkila Tavastkenkä


Lapset:

Elin                            s. 5.11.1756

Maria                        s. 5.4.1758       1809                 Kiuruvesi Lapinsalo Haapala nro 2

Staphan                    s. 3.5.1759      k. 4.2.1795       Kiuruvesi Lapinsalo Vartiala nro 3

Johan                        s. 11.12.1761  k. 29.11.1832   Kärsämäki

Petter                       s. 5.7.1760       k. 26.8.1820     Kiuruvesi Lapinsalo Jokela nro 6

Paul                          s. 19.1.1764

Ingeborg                  s. 24.11.1766  k. 10.9.1835     Kiuruvesi Lapinsalo Aittoviita nro 12


Lapsista Elin ja Paulin vaiheista ei ole tietoa. Johan on mennyt naimisiin Kristiina Suomalaisen kanssa, ja toinen vaimo on ollut Christina Turunen. Hän on kuollut Kärsämäellä.


Maria, Staphan, Petter ja Ingeborg muuttivat lähes samaan aikaan 1790-luvun alussa Kiuruveden Lapinsaloon.


Maria meni naimisiin Henrik Haapalaisen s. 1752 kanssa, ja he muuttivat ilmeisesti ensimmäisinä Lapinsaloon Haapala nro 2 jo 1780-luvun lopulla. Aluksi he asuivat Tavastkengän Turusen tilalla. Henrikin ja Marian lapsista muuttivat mukana Maria, Claes, Pehr ja Henrik. Pehr on kuitenkin kuollut pienenä. Haapalassa heille syntyi vielä Johannes, Catharina ja Mathias. Maria kuoli 51-vutiaana 1809 ja Henrik 73-vuotiaana vuonna 1826 Lapinsalon Haapalassa. Haapalaisten vaiheista enemmän kohdassa Tilat/Haapala N:ro 2


Henrik Haapalainen    s. 1752          k. 1826

Maria Vartiainen         s. 5.4.1758    k. 1809


Lapset:

Claes                             s. 1778          k. 1836          Kiuruvesi Lapinsalo

Maria                            s. 1780

Henrik                           s. 1782          k. 1848          Kiuruvesi Lapinsalo

Johannes                      s. 30.7.1790

Catharina                     s. 13.3.1792  k. 1810          Kiuruvesi Lapinsalo

Mathias                        s. 19.6.1795


Staphan meni naimisiin 1782 Tavastkengällä Brita Piipon s. 1761 kanssa. He asuivat Tavastkengän Jutisenaho nro 17 tilalla. Siellä heille syntyi neljä lasta: Maria, Pehr, Thomas ja Catharina. Staphanin perhe muutti Lapinsalon Vartiala nro 3 tilalle  Piippolan kirkonkirjojen mukaan 1790, Kiuruvedellä heidät on kirjattu saapuneiksi 1791. Lapinsalossa on kaksi tilaa, Vartiala ja Päätalo (Lämsät/Kumpulaiset), missä sama suku on omistanut tilan alusta alkaen. Staphanille ja Britalle syntyi Vartialassa vielä kaksi lasta, Staphan ja Johannes. Staphan kuoli jo 36-vuotiaana 1795, ja Brita Piippo meni uusiin naimisiin Gustaf Pussisen kanssa. Brita on kuollut 76-vuotiaana 1837.

Vartialan vaiheista enemmän kohdassa Tilat/Vartiala N:ro 3


Staphan Vartiainen   s. 3.5.1759      k. 4.2.1795

Brita Piippo                s. 27.5.1761    k. 4.2.1837

vihitty 19.5.1782


Lapset:

Maria                           s. 12.9.1783

Pehr                             s. 22.12.1784  k. 27.1.1842   Kiuruvesi Lapinsalo

Thomas                       s. 17.4.1786    k. 23.10.1829

Catharina                    s. 18.2.1788    k. 1801            Kiuruvesi Lapinsalo

Staphan                       s. 22.8.1791    k. 6.6.1868     Kiuruvesi Lapinsalo

Johannes                     s. 3.4.1793Lapinsalon VartialaPetter meni naimisiin Carin Knutisen s. 1773 kanssa Tavastkengällä. Carin Knutinen on syntynyt Ahokylän Knutilassa ja on Ojalan tilalle muuttaneen Johan Knutisen sisko. He tulivat Lapinsalon Vartialaan vuonna 1793, ja olivat aluksi toiset isännät Vartialassa. 1800-luvun alkuvuosina he muuttivat Jokelan tilalle nro 6. Heille syntyi neljä lasta: Petter, Catharina, Johannes ja Abel. Petter kuoli Jokelassa 57-vuotiaana, ja Carin meni uusiin naimisiin Erik Arbeliuksen kanssa. He muuttivat Petter-pojan perheen mukana Luupuvedelle, ja Carin kuoli 69-vuotiaana Luupuvedellä. Perheen vaiheita enemmän kohdassa Tilat/Jokela N:ro 6


Petter Vartiainen    s. 7.5.1763     k. 26.8.1820    Kiuruvesi Lapinsalo

Carin Knutinen       s. 9.6.1773      k. 31.1.1842    Kiuruvesi Luupuvesi


Lapset:

Petter                      s. 10.5.1798    k. 18.12.1866  Kiuruvesi Luupuvesi

Catharina                s. 18.6.1800

Johannes                 s. 5.10.1803

Abel                          s. 11.2.1805


Ingeborg Vartiainen muutti veljensä Staphan Vartiaisen mukana Vartialaan. Ingeborg meni naimisiin 10.7.1791 Henrik Remeksen, myöhemmin From, kanssa Kiuruvedellä. Henrik From oli aluksi torpparina Remexelässä ja 1792 heidät on kirjattu uudisviljelijöiksi Mikkola (Ruomi) nro 12 tilalle. Heille syntyi 8 lasta: Coecilja, Maria, Caisa Liisa, Anna, Elin, Henrik, Ingeborg ja Petrus. Henrik kuoli 58-vuotiaana 1823 ja Ingeborg 69-vuotiaana 1835 Lapinsalon Aittoviidassa. Perheestä enemmän kohdassa Tilat/Mikkola N:ro 12


Henrik From               s. 1765             k. 29.1.1823     Kiuruvesi Lapinsalo

Ingeborg Vartiainen  s. 24.11.1766  k. 10.9.1835     Kiuruvesi Lapinsalo

vihitty  10.7.1791 Kiuruvesi


Lapset:

Coecilja                       s. 7.4.1792

Maria                          s. 25.11.1794

Caisa Liisa                  s. 14.4.1797   k. 4.6.1870         Kiuruvesi Lapinsalo

Anna                           s. 5.1.1800

Elin                              s. 1.1.1802

Henrik                         s. 6.3.1804     k. 24.3.1824      Kiuruvesi Lapinsalo

Ingeborg                     s. 12.4.1807

Petrus                         s. 20.7.1810
Nyt palataan takaisin Kaaville, ja sieltä toiseen Tavastkengälle muuttaneeseen veljekseen Olof Larsin poika Vartiaiseen. Hän oli Tavastkengällä ensin renki, sitten uudistilallinen ja lopulta itsellinen. Hän meni naimisiin Elin Staffanin tyttö Raappanan s. 1726 kanssa vuonna 1752. Heille syntyi kahdeksan lasta: Maria, Margareta, Elin, Olaus, Anna, Andreas, Pehr ja Johan. Olof ja Elin muuttivat Kiuruvedelle Lapinsalon Vartialaan 1795, mutta muuttivat pian Siikajoelle jo 1800-luvun alussa ja sieltä ilmeisesti Säyneisiin.


Olof Vartiainen         s. 2.6.1723

Elin Raappana          s. 1726

vihitty  9.2.1752


Lapset:

Maria                         s. 1.2.1753      k. 26.9.1764

Margareta                 s. 26.6.1755    k. 13.1.1757

Elin                             s. 4.2.1757      k. 19.2.1763

Olaus                         s. 30.11.1759  k. 3.9.1763

Anna                          s. 25.3.1763

Andreas                     s. 30.11.1764  k. 5.2.1733      Kiuruvesi

Pehr                           s. 28.7.1768

Johan                         s. 6.5.1770


Näitten lasten vaiheista on vähän tietoa.


Anna meni naimisiin Olof Myllyniemen s. 28.6.1757 kanssa. Olof on ollut loinen, eli ammatinharjoittaja Tavastkengällä. He muutivat Kiuruveden Lapinsaloon 1790-luvun alussa ja on kirjattu Kiuruveden rippikirjaan uudisviljelilöiksi. Siinä on myös merkintä ”Pirttimäki”, joten he voisivat vuosilukujen perusteella olla Jokelan tilan ensimmäiset asukkaat. He muuttivat pois Lapinsalosta 1793, kun Petter Vartiainen ja Carin Knutinen tulivat Vartialaan. Sitten heidät on kirjattu Piippolan Lamun kylälle ammatinharjoittajaksi. Ajattelenkin, että Olof oli talonrakentaja, ja hän oli Lapinsalossa vain rakentamassa Haapalaa ja Vartialaa ja muutti sitten pois.


Andreas muutti Lapinsaloon 1790, ja oli aluksi renkinä Tihilänahossa Nälännöllä, ja meni naimisiin talon tytön Anna Knuutinen Ahon kanssa. Tuli sitten Staphan Vartiaisen kuoltua isännäksi Vartialaan, ja Annan kuoltua 1808 lähti taas muiden töihin. Andreas oli runonlaulaja, ja kuoli Paaran talossa 1833. Andreaksesta on kerrottu enemmän kohdassa Synty.
Kolmas Kaavilta muuttanut veljes, Lars Vartiainen meni naimisiin 9.7.1758 Margareta Petterin tytön kanssa. Heillä oli lapsia ainakin Lars s. 20.3.1761, Petter s. 13.4.1767 ja Maria s. 13.6.1771. He ovat jääneet asumaan Piippolan alueelle.